Σχεδιασμός και φιλοξενία ιστοσελίδων, φωτογράφηση των προϊόντων ή του χώρου σας, σχεδιασμός και αποτύπωση σε έντυπη μορφή τη φιλοσοφία της εταιρίας σας και αρκετές άλλες υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να πάρετε μια γεύση βλέποντας το portfolio μας. Η επαγγελματική φωτογράφηση είναι πολύ σημαντική για τον σχεδιασμό μιας ιστοσελίδας. Τα προϊόντα ή ο χώρος σας αναδεικνύεται καλύτερα με αποτέλεσμα την πετυχημένη διαφήμιση.

Το πάθος για τη λεπτομέρεια και τη δουλειά είναι εκείνα που καθορίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Over a decade of in-depth experience in the graphic design industry and broad knowledge of graphics’ software such as Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Flash, Corel Draw and many others. I have an infinite ability of comprehending shapes, lights and colour either in 2d or 3d format, a trained eye for colour and photo retouching needs and I am familiar with the new web trends as well as their adoption methods to my work. Creativeness, designing and sketching in both 2-color sketches and multicoloured designs are some of my abilities when exploring my imagination. Organization and communication skills are both distinct characteristics of my personality. I put great emphasis on quality, detail and modern design. I work accurately and reliably, both in the framework of a team as well as independently and most importantly under time constrains. I have a natural talent in easily spotting any kind of changes that should be made to improve the final outcome. My adoptability to rearrange and redesign as well as find alternative ways for more efficient working are the result of constantly adopting innovations in my work.