Δωρεάν μαθήματα αστρολογίας

μαθήματα αστρολογίας

Μαθήματα αστρολογίας για αρχάριους

Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε τα μαθήματα ωριαίας αστρολογίας της σχολής STA με τον Βασίλειο Τάκο, είναι απαραίτητο να έχετε κατανοήσει πλήρως και να έχετε αφομοιώσει τις βασικές αρχές της αστρολογίας. Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε, εμπεριέχονται στα ακόλουθα βίντεο, τα οποία θα συνιστούσα να παρακολουθήσετε με τη σειρά που δίνονται. Καινούργια βίντεο προστίθενται τακτικά. Τα μαθήματα αστρολογίας, για αρχάριους, διατίθενται δωρεάν και καλύπτουν όλες τις βασικές αρχές της αστρολογίας, που θα σας δώσουν τις απαραίτητες βάσεις για να σας οδηγήσουν στο επόμενο βήμα των αστρολογικών σπουδών και αναζητήσεών σας.

Γιατί πρέπει να μάθεις Ωριαία Αστρολογία

Στο βίντεο αναλύεται η εμπειρία μου μέσα στο χρόνο, όσον αφορά την επιλογή της ωριαίας αστρολογίας και τις στοχευμένες και έγκυρες απαντήσεις, που μπορεί να δώσει.

1ο μάθημα αστρολογίας

Σε αυτό το μάθημα γίνεται αναφορά στα ζώδια και τους πλανήτες. Αναλυτικότερα αναφέρονται τα 12 ζώδια, οι ποιότητες και τα στοιχεία και πως τα ζώδια συνδέονται μεταξύ τους, στους πλανήτες που χρησιμοποιούμε σε έναν αστρολογικό χάρτη και ποιος πλανήτης κυβερνά το κάθε ζώδιο βάση της παραδοσιακής και της μοντέρνας αστρολογίας.

2ο μάθημα αστρολογίας

Το δεύτερο μάθημα αναφέρεται στο ωροσκόπιο και τον ωροσκόπο. Αναλυτικότερα αναφέρεται στην διάταξη του ωροσκοπίου, στην κίνηση των πλανητών και την εύρεση των πιο σημαντικών σημείων σε έναν αστρολογικό χάρτη. Γιατί ο Ωροσκόπος έχει μεγάλη σημασία και με ποιόν τρόπο υπολογίζεται σε έναν χάρτη;

3ο μάθημα αστρολογίας

Το 3ο μάθημα αναφέρεται στους οίκους του ωροσκοπίου. Αναλυτικότερα εξηγούνται οι έννοιες του κάθε οίκου και ο τρόπος με τον οποίο βρίσκουμε τον πλανήτη που κυβερνά τα ζητήματα του κάθε οίκου.

4ο μάθημα αστρολογίας

Το 4ο μάθημα αναφέρεται στις όψεις των πλανητών. Αναλυτικότερα εξηγούνται οι κυριότερες όψεις, η σημασία τους και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις όψεις μετρώντας την απόστασή τους.

5ο μάθημα αστρολογίας

Το 5ο μάθημα αναφέρεται στους συμβολισμούς των πλανητών και δίνεται αναλυτικά η σημασία του κάθε πλανήτη. Στόχος δεν είναι η απομνημόνευση των εννοιών του κάθε πλανήτη, αλλά η κατανόηση της φύσης του κάθε πλανήτη.

6ο μάθημα αστρολογίας

Το 6ο μάθημα αναφέρεται στην ανάδρομη πορεία των πλανητών. Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ανάδρομη πορεία των πλανητών.

7ο μάθημα αστρολογίας

Το 7ο μάθημα αναφέρεται στις θεμελιώδεις δυνάμεις και αδυναμίες των πλανητών. Αναλυτικότερα αναφέρεται στις θέσεις των πλανητών βάση κυριαρχίας, έξαρσης, εξορίας και πτώσης.

8ο μάθημα αστρολογίας

Το 8ο μάθημα αναφέρεται στις θεμελιώδεις δυνάμεις και αδυναμίες των πλανητών και στον τρόπο που αυτές χρησιμοποιούνται στο γενέθλιο ωροσκόπιο.

9ο μάθημα αστρολογίας - 1o μέρος

Στο 9o μάθημα αναλύεται ένα ωροσκόπιο για να εξεταστούν οι θεμελιώδεις δυνάμεις και αδυναμίες των πλανητών. Χρειάζεται να εστιάσετε την προσοχή σας κυρίως στο ζήτημα των θεμελιωδών δυνάμεων των πλανητών και όχι στην σύνθεση που ακολουθείται.

9ο μάθημα αστρολογίας - 2ο μέρος

Στο 2ο μέρος του 9oυ μαθήματος συνεχίζεται η εξέταση των θεμελιωδών δυνάμεων και των αδυναμιών των πλανητών που ξεκίνησε στο ωροσκόπιο του 1ου μέρους του 9ου μαθήματος.

10ο μάθημα αστρολογίας

Σε αυτό το βίντεο αναφέρονται οι φάσεις της Σελήνης και οι εκλείψεις μέσα στο ωροσκόπιο και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε εύκολα να τις αναγνωρίσουμε, καθώς επίσης και τα σημεία του Βόρειου και Νότιου Δεσμού.

11ο μάθημα αστρολογίας

Σε αυτό το βίντεο αναφέρεται στις διελεύσεις των πλανητών μέσα από τους οίκους του γενέθλιου ωροσκοπίου και ειδικότερα του Ήλιου.

12ο μάθημα αστρολογίας

Σε αυτό το βίντεο εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίον μπορούμε να απαντήσετε μια ερώτηση που αφορά μια προσωπική σχέση με τη βοήθεια της ωριαίας αστρολογίας.

13ο μάθημα αστρολογίας

Σε αυτό το βίντεο εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίον μπορούμε να απαντήσετε μια ερώτηση που αφορά μια προσωπική σχέση με τη βοήθεια της ωριαίας αστρολογίας.