Το επόμενο τμήμα των μαθημάτων της Ωριαίας Αστρολογίας από τη σχολή STA ξεκινάει στις 21 Ιουνίου 2025 με τις εγγραφές να έχουν ξεκινήσει ήδη. Εγγραφείτε τώρα, ώστε να διασφαλίσετε μία θέση.

Άρθρα αστρολογίας

Τα πιο πρόσφατα άρθρα
Astrological predictions for the coming years. Crises, upheavals, uncertainty and war.

Astrological predictions for the coming years

The planetary influences of the coming years, as interpreted through astrology, unfortunately indicate that turmoil and uncertainty will prevail as people experience major political, social and economic upheavals, something that has begun a long time ago, but in the coming years we are headed for an escalation of these at a very rapid pace now.

Read more
Αστρολογικές προβλέψεις για τα χρόνια που ακολουθούν

Αστρολογικες προβλεψεις για τα χρονια που ακολουθουν

Οι πλανητικές επιρροές των επόμενων χρόνων, όπως ερμηνεύονται μέσω της αστρολογίας, υποδεικνύουν δυστυχώς ότι θα κυριαρχήσει η αναταραχή και η αβεβαιότητα, καθώς οι άνθρωποι θα βιώσουν σημαντικές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αναταραχές, κάτι που έχει ξεκινήσει καιρό τώρα, αλλά τα επόμενα χρόνια οδηγούμαστε σε μια κλιμάκωση αυτών με ταχύτατους πλέον ρυθμούς.

Διάβασε περισσότερα
horoscope of John Forbes Nash

John Forbes Nash (in English)

When looking at the horoscope of the American mathematician John Forbes Nash, it wasn't immediately clear what kind of play was unfolding, but it certainly didn't seem like a comedy. The concentration of planets in the 10th house appears to have a love/hate relationship with the group in the 12th house, forming squares and sextiles that create a somewhat contradictory scenario...

Read more
ωροσκόπιο John Forbes Nash

John Forbes Nash

Βλέποντας το ωροσκόπιο του Αμερικανού μαθηματικού John Forbes Nash δεν μου ήταν εύκολο να πω με την πρώτη ματιά το είδος του έργου που διαδραματιζόταν, αλλά σίγουρα δεν μου έμοιαζε για κωμωδία. Η πολυαστρία που δεσπόζει στον 10ο οίκο δείχνει να είναι σε μια σχέση μίσους/αγάπης με την ομάδα που βρίσκεται στον 12ο οίκο...

Διαβάστε περισσότερα
Elisabeth Kübler Ross ωροσκόπιο

Elisabeth Kübler Ross (in english)

Elisabeth is the internationally acclaimed psychiatrist and thanatologist (1), an undisputed expert on grief and death. From a young age, she realized that death, a topic of vital importance...

Read more
Elisabeth Kübler Ross ωροσκόπιο

Elisabeth Kübler Ross

Η Elisabeth είναι η διεθνώς αναγνωρισμένη και καταξιωμένη ψυχίατρος και θανατολόγος, η αδιαμφισβήτητα ειδική στον τομέα του πένθους και του θανάτου. Η Elisabeth διαπιστώνει από νεαρή ηλικία, πως ο θάνατος, ένα ερώτημα ζωτικής σημασίας...

Διάβασε περισσότερα
Aμπιγκέϊλ και Μπρίτανι Χένσελ

Abigail and Brittany Hensel (in English)

A recent publication in the press prompted me to look at the horoscope of the Abigail and Brittany Hensel sisters, who are classified as a rare and difficult case of conjoined twins, or otherwise referred to as Siamese

Read more
Aμπιγκέϊλ και Μπρίτανι Χένσελ

Aμπιγκειλ και Μπριτανι Χενσελ

Πρόσφατα μια δημοσίευση στον τύπο με παρακίνησε να δω το ωροσκόπιο των αδελφών Aμπιγκέϊλ και Μπρίτανι Χένσελ που κατατάσσονται στην σπάνια και δύσκολη περίπτωση των συνενωμένων διδύμων, ή άλλως αναφερόμενων ως Σιαμαίων

Διάβασε περισσότερα
Η εισοδος του Πλουτωνα στο ζωδιο του Υδροχοου

Η εισοδος του Πλουτωνα στο ζωδιο του Υδροχοου

Τα ζώδια που θα επηρεαστούν περισσότερο και με έντονο τρόπο θα είναι τα στέρεα (σταθερά) ζώδια, δηλαδή ο Λέων, ο Υδροχόος, ο Ταύρος και ο Σκορπιός.

Διάβασε περισσότερα