Με τη σύνδεσή σας στη διαδικτυακή αίθουσα συναινείτε ότι ολόκληρο το υλικό της σχολής (κείμενα, εικόνες, πίνακες, χάρτες, διαγράμματα, εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, η ύλη που παρέχεται στα ηλεκτρονικά αρχεία των ερωτήσεων, των απαντήσεων, των εργασιών, των επιπλέον παραδειγμάτων, τα βίντεο παρουσιάσεων, τόσο σε μαγνητοσκοπημένη μορφή, όσο και κατά τη ζωντανή μετάδοση και γενικότερα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της σχολής, αλλά και ό,τι συζητείται στο πλαίσιο των διαδικτυακών συζητήσεων/συναντήσεων συνολικά), προστατεύεται αυστηρά από το νόμο και παρέχεται μόνο για προσωπική μελέτη. Κανένα στοιχείο από τα ανωτέρω δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να αναφερθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να κυκλοφορήσει γενικότερα σε οποιαδήποτε μορφή. Τα εκπαιδευτικά βίντεο της σχολής δεν είναι διαθέσιμα για προσωπική λήψη και είναι προσβάσιμα μόνο, εάν ο μαθητής συνδεθεί στον ασφαλή διαδικτυακό τόπο vasiliostakos.gr, όπου παρέχονται τα μαθήματα. Εν κατακλείδι, απαράβατος όρος της πολιτικής μας αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα είναι η πλήρης αποδοχή αυτών.