Μαθήματα Ωριαίας! Επόμενο STA Μαθήματα Ωριαίας Επαγγελματικού επιπέδου τμήμα: 16 Μαρτίου 2024. Ελάχιστες θέσεις!

Πολιτική σχολής, απαιτήσεις και προτάσεις

Απαραίτητο να διαβαστεί από όσους επιθυμούν την εγγραφή τους στα μαθήματα

1. Αν και δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στην Ωριαία Αστρολογία, αυτό το μάθημα είναι ακατάλληλο για σπουδαστές που δεν έχουν καθόλου εμπείρα στη δημιουργία και χρήση αστρολογικών γραφημάτων ή αρχίζουν τώρα να κατανοούν την αστρολογία. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν καλή κατανόηση των γενικών αστρολογικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της εύκολης εξοικείωσης με τις συμβολικές και θεωρητικές αρχές των αστρολογικών πλανητών, ζωδίων, οίκων, όψεων και διελεύσεων. Ο υπολογισμός ενός αστρολογικού χάρτη δεν αποτελεί μέρος αυτής της διδακτέας ύλης, εκτός από τις τεχνικές που σχετίζονται με την ωριαία αστρολογία (όπως οι πλανητικές ώρες και ο υπολογισμός των βαθμολογιών των πλανητικών αξιωμάτων κ.λπ.). Οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν προηγούμενη εμπειρία κατάρτισης και ερμηνείας αστρολογικών χαρτών. Συνιστάται να έχει κανείς τη στοιχειώδη αστρολογική εμπειρία, προτού ξεκινήσει τη μελέτη της Ωριαίας Αστρολογίας. Σε περίπτωση που η εμπειρία αυτή δεν υπάρχει, κάποιος χρειάζεται να παρακολουθήσει πρωτίστως τα μαθήματα των Αρχών Βασικής Αστρολογίας, ώστε να κατανοήσει σε βάθος, και με εύκολο τρόπο, τις βασικές αστρολογικές αρχές. Έτσι, στη συνέχεια θα είναι σε θέση να παρακολουθήσει με ευκολία τα μαθήματα της ωριαίας αστρολογίας.

2. Το σύνολο της διδακτέας ύλης διεξάγεται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, με περισσότερες από 400 σελίδες Α4 συνοδευτικών σημειώσεων και πάνω από 40 ώρες διαδικτυακών (live) ή μαγνητοσκοπημένων σεμιναρίων. Τα μαθήματα διεξάγονται από τον Βασίλειο Τάκο, ο οποίος έχει το αποκλειστικό δικαίωμα διδασκαλίας των συγκεκριμένων μαθημάτων στην Ελλάδα, τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων ανήκουν στην Deborah Houlding, ιδιοκτήτρια της σχολής STA - School of Traditional Astrology, καθώς επίσης και στον Βασίλειο Τάκο με τις επιπλέον προσθήκες κειμένων στα ελληνικά και τα επιπλέον παραδείγματα. Η άριστη χρήση και κατανόηση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

3. Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να έχει υπόψιν του, ότι θα χρειάζεται να μελετήσει περίπου 6-8 ώρες την εβδομάδα, ώστε να ανταποκριθεί επιτυχώς σε κάθε εβδομαδιαίο μάθημα. Το πιστοποιητικό κατάρτισης εκδίδεται μόνο σε σπουδαστές που αποδεικνύουν τη μελέτη και την κατανόηση του υλικού, συμπληρώνοντας με επιτυχία τις καθορισμένες εργασίες της σχολής. Στους σπουδαστές που δεν καταφέρουν να ολοκληρώσουν την υποβολή των είκοσι (20) εργασιών (τεστ), εντός δύο εβδομάδων μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, διάρκειας 20 εβδομάδων, τους δίνεται προθεσμία 6 μηνών για να αναθεωρήσουν ή να καλύψουν τυχόν ελλειπείς εργασίες. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον και οι 20 εργασίες (τεστ) συμπληρωθούν, με επιπλέον κόστος 150 € (δεν παρέχεται περαιτέρω διαδασκαλία ατομικά ή αξιολόγηση των εργασιών σε σπουδαστές που επιθυμούν να ολοκληρώσουν ή να ξαναρχίσουν τις εργασίες τους μετά από τις δύο αυτές εβδομάδες μετά την επίσημη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος).

4. Το διδακτικό υλικό παρέχεται σε ψηφιακή μορφή καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος, σε μορφή PDF που μπορεί να αποθηκευτεί στον υπολογιστή, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση του σπουδαστή. Το υλικό της σχολής, το υλικό εργασίας, το υλικό των απαντήσεων για κάθε εργασία και γενικότερα όλο το υλικό που χρησιμοποιείται κατά την παράδοση της διδακτέας ύλης της σχολής (κείμενα, εικόνες, πίνακες, χάρτες, διαγράμματα, εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, βίντεο, η ύλη που παρέχεται στα ηλεκτρονικά αρχεία των ερωτήσεων, των απαντήσεων, των εργασιών, των επιπλέον παραδειγμάτων, τα βίντεο παρουσιάσεων, τόσο σε μαγνητοσκοπημένη μορφή, όσο και κατά τη ζωντανή μετάδοση και γενικότερα οποιοδήποτε άλλο στοιχείο της σχολής, αλλά και ό,τι συζητείται στο πλαίσιο των διαδικτυακών συζητήσεων/συναντήσεων συνολικά), με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος σύμφωνα με τον νόμο 2121/1993 προστατεύεται αυστηρά και παρέχεται μόνο για προσωπική μελέτη. Κανένα στοιχείο από τα ανωτέρω δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί οπουδήποτε, με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, ή να αναφερθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή να κυκλοφορήσει γενικότερα σε οποιαδήποτε μορφή. Τα εκπαιδευτικά βίντεο της σχολής δεν είναι διαθέσιμα για προσωπική λήψη (download) και είναι προσβάσιμα μόνο εάν ο σπουδαστής συνδεθεί στον ασφαλή διαδικτυακό τόπο vasiliostakos.gr, όπου διεξάγονται τα μαθήματα. Επιτρέπεται σε κάθε απόφοιτο να συνεχίσει την πρόσβαση σε αυτά τα βίντεο και σε οποιοδήποτε άλλο υλικό στον διαδικτυακό τόπο των μαθημάτων για 12 μήνες μετά την επίσημη ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού κύκλου 20 εβδομάδων αλλά δεν συνεχίζεται να παρέχεται υποστήριξη διδασκαλίας, η οποία διακόπτεται δύο εβδομάδες μετά την επίσημη ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Εν κατακλείδι, απαράβατος όρος της πολιτικής, αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα, είναι η πλήρης αποδοχή αυτών τόσο όσον αφορά την σχολή STA όσο και του διδάσκοντος Βασίλειου Τάκου.

5. Το ψηφιακό υλικό των μαθημάτων είναι κατάλληλο για όλους τους σύγχρονους υπολογιστές. Οι σπουδαστές είναι απαραίτητο να έχουν σταθερή πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς όλα τα μαθήματα διεξάγονται στον διαδικτυακό τόπο της σχολής. Οι σπουδαστές υποχρεούνται να εγκαταστήσουν ένα δωρεάν πρόγραμμα βιντεοδιάσκεψης (Zoom), για να επιτρέψουν διαδραστικές διαδικτυακές συνεδρίες με τον καθηγητή και τους συναδέλφους σπουδαστές.

6. Δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του εκπαιδευτικού κύκλου, οι εγγεγραμμένοι σπουδαστές χρειάζεται να παρακολουθήσουν ένα εισαγωγικό βίντεο διάρκειας 30 λεπτών, το οποίο δείχνει πώς να πλοηγηθούν στην εφαρμογή διδασκαλίας των μαθημάτων της σχολής, να αποκτήσουν πρόσβαση στο υλικό και να υποβάλουν τις εβδομαδιαίες εργασίες τους.

7. Οι θέσεις φοίτησης δεσμεύονται μόνο με την καταβολή πληρωμής ολόκληρου του ποσού φοίτησης για τη συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού κύκλου διάρκειας 20 εβδομάδων ή με το ακριβές ποσό της 1ης δόσης, όπως έχει ορισθεί από τη σχολή και η οποία πρέπει να έχει καταβληθεί πλήρως, πριν από την προκαθορισμένη προθεσμία. Εάν η πληρωμή δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την προκαθορισμένη προθεσμία, η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει τη θέση φοίτησης σε κάποιον άλλο σπουδαστή.

8. Η πλήρης καταβολή της εκάστοτε δόσης πρέπει να γίνεται μέχρι τις προκαθορισμένες ημερομηνίες που ορίζει κάθε φορά η σχολή και επιπλέον χρεώσεις κατά τη μεταφορά των χρηματικών ποσών βαρύνουν αποκλειστικά τον σπουδαστή. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής της εκάστοτε δόσης ο σπουδαστής δεν θα μπορεί να συνεχίσει την παρακολούθηση των μαθημάτων, την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό όλων των μαθημάτων και θα διακόπτεται πλήρως η συμμετοχή του στη διαδικτυακή αίθουσα της σχολής, δίχως να έχει πρόσβαση στο προηγούμενο υλικό, που πιθανότατα έχει διδαχθεί.

9. Στην απίθανη περίπτωση που το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 20 εβδομάδων ακυρωθεί ή αναβληθεί, προτού ξεκινήσει η διδακτική περίοδος, η σχολή θα επιστρέψει όλα τα καταβληθέντα δίδακτρα των μαθημάτων, αλλά δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άλλα πρόσθετα έξοδα που βαρύνουν προσωπικά τους συμμετέχοντες.

10. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλλει κάποιο εβδομαδιαίο μάθημα και έχει την υποχρέωση να το αναπληρώσει μέχρι την προκαθορισμένη λήξη του εκπαιδευτικού κύκλου διάρκειας 20 εβδομάδων.

11. Η σχολή δεν έχει καμία υποχρέωση να αναλύει ή να απαντάει με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε ωριαία ερώτηση των σπουδαστών ή των πελατών τους, καθώς και σε οποιαδήποτε απορία σχετικά και γύρω από τέτοιες ωριαίες ερωτήσεις. Η σχολή απαντάει σε ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με την ύλη του εκάστοτε μαθήματος και μόνο.

12. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής ενός σπουδαστή, όταν αυτός επιδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά, η οποία επηρεάζει αρνητικά την ομαλή λειτουργία της σχολής με οποιονδήποτε τρόπο.

13. Ο εκάστοτε σπουδαστής έχει το δικαίωμα ένστασης για την βαθμολογία ενός ή περισσοτέρων τεστ οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια φοίτησης μέχρι και τρεις εβδομάδες μετά την λήξη του κύκλου των μαθημάτων, όπως και όποτε η λήξη αυτή ορίζεται από την σχολή, σε περίπτωση που θεωρήσει ότι αδικείται. Η σχολή έχει την υποχρέωση να εξετάσει την ένσταση του σπουδαστή και, εάν κριθεί απαραίτητο, να επανεξετάσει και να επαναπροσδιορίσει οποιαδήποτε βαθμολογία, αναλόγως. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα επανεξέτασης και επαναπροσδιορισμού της βαθμολογίας ενός ή περισσοτέρων τεστ ή της συνολικής βαθμολογίας ενός σπουδαστή εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

14. Εάν ένας σπουδαστής καταβάλλει, είτε ολόκληρο το ποσό είτε την 1η δόση για τον κύκλο των μαθημάτων Ωριαίας Αστρολογίας και εν συνεχεία αναθεωρήσει για οποιονδήποτε λόγο την απόφαση συμμετοχής του στα διαδικτυακά μαθήματα της σχολής, μπορεί να λάβει τα χρήματα που έχει καταβάλλει, εφόσον έχει ενημερώσει αρμοδίως εντός 30 ημερών από την ημερομηνία καταβολής του ποσού. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί εντός αυτών των 30 ημερών από την πληρωμή και η σχολή διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης των χρεώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο καταβληθέν ποσό (προμήθεια) όπως αυτό ορίζεται εκ του νόμου, υπέρ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Δεν επιτρέπονται επιστροφές χρημάτων μετά από αυτήν την περίοδο των 30 ημερών ή μετά την έναρξη της παράδοσης οποιουδήποτε επίσημου υλικού της σχολής. Οι θέσεις στα εκπαιδευτικά προγράμματα της σχολής είναι αυστηρά περιορισμένες και εφόσον συμπληρωθούν, αποτρέπονται οι περαιτέρω εγγραφές. Οι πληρωμές που καταβάλλονται για την εξασφάλιση και τη δέσμευση μιας θέσης σε έναν συγκεκριμένο κύκλο μαθημάτων δεν επιστρέφονται και δεν μεταφέρονται σε επόμενο κύκλο μαθημάτων μετά το πέρας των 30 ημερών.

15. Η σχολή δεσμεύεται για την καλύτερη δυνατή συσκευασία των πιστοποιητικών αποφοίτησης για την αποστολή τους. Η σχολή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν εσφαλμένα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τους σπουδαστές ή φθορές που ενδεχομένως να προκληθούν από τρίτους (ταχυμεταφορές, ταχυδρομεία, κτλ.), κατά την διαδικασία μεταφοράς και παράδοσής τους στην διεύθυνση παραλαβής, που έχει δηλώσει ο εκάστοτε σπουδαστής, και σε μια τέτοια περίπτωση εσφαλμένων στοιχείων ή αίτησης επανέκδοσης για οποιονδήποτε άλλον λόγο ή φθοράς από τρίτους, το κόστος επανέκδοσης και αποστολής του πιστοποιητικού (ανάλογα τα τέλη αποστολής, όπως αυτά ορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφοράς και του τρόπου αποστολής) επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο τον σπουδαστή.

16. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει για σκοπούς διαφήμισης και marketing οποιαδήποτε αξιολόγηση/κριτική/σχολιασμό/ανάρτηση σχετικά με τον Βασίλειο Τάκο, τις υπηρεσίες που προσφέρει, τα μαθήματα αστρολογίας ή την σχολή του γενικότερα, στο Google Business Account του Βασίλειου Τάκου ή σε οποιοδήποτε ιστότοπο αναρτηθούν.

17. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους της πολιτικής, των απαιτήσεων και των προτάσεών της οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο. Ο χρήστης και σπουδαστής έχει την υποχρέωση να επισκέπτεται τακτικά και να ενημερώνεται σχετικά με την πολιτική της σχολής και τους όρους χρήσης. Η χρήση της ιστοσελίδας και της διαδικτυακής αίθουσας, που αποτελεί μέρος αυτής, αποτελεί απόδειξη σιωπηλής αποδοχής των όρων χρήσης και της πολιτικής της σχολής.