STA - Πτυχιακή Επαγγελματικού Επιπέδου Ωριαίας Αστρολογίας

μαθήματα αστρολογίας, σχολή αστρολογίας, ωριαία αστρολογία, astrologia

ωριαία αστρολογία

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των Μαθημάτων Ωριαίας Αστρολογίας Επαγγελματικού Επιπέδου και της Πτυχιακής Προχωρημένου Επιπέδου Ωριαίας Αστρολογίας;

Τα Μαθήματα Ωριαίας Αστρολογίας Επαγγελματικού Επιπέδου της σχολής STA προσφέρουν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό της ωριαίας και έχουν σχεδιαστεί για να διερευνήσουν διεξοδικά τη θεωρία της ωριαίας, ενώ εξετάζουν τον τρόπο εφαρμογής των αρχών στην πράξη. Η ολοκλήρωση των μαθημάτων πιστοποίησης αποδεικνύει, ότι ο απόφοιτος έχει μελετήσει διεξοδικά τα θέματα της ωριαίας, έχοντας αφιερώσει σημαντικό χρόνο και προσήλωση στην εκμάθηση των αρχών της ωριαίας, υπό την καθοδήγηση έμπειρων δασκάλων και με την κατάλληλη εξερεύνηση κάθε είδους ηθικών ζητημάτων, που εγείρει αυτή η μελέτη. Οι μαθητές δοκιμάζονται και αξιολογούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων για να διασφαλιστεί, ότι συμμετέχουν ενεργά στη μελέτη και δεν αντιμετωπίζουν το υλικό με παθητικό τρόπο. Τα λάθη διορθώνονται, διερευνούνται ευαίσθητα ζητήματα και μέχρι το τέλος αυτών των μαθημάτων, ο μαθητής αναμένεται να είναι επαρκώς προετοιμασμένος για να ξεκινήσει την επαγγελματική πρακτική της ωριαίας αστρολογίας, εάν το επιθυμεί.

Η Πτυχιακή Προχωρημένου Επιπέδου Ωριαίας Αστρολογίας από τη σχολή STA είναι η δυνατότητα που προσφέρουμε σε αποφοίτους, που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα της πιστοποίησης και που έχουν επίσης αποδείξει, ότι έχουν επιτύχει με αυτοπεποίθηση και ικανή πρακτική. Η σχολή δεν επιτρέπει την εγγραφή κανενός αποφοίτου στο πρόγραμμα Πτυχιακής τους πρώτους 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση των Μαθημάτων Ωριαίας Αστρολογίας Επαγγελματικού Επιπέδου για να διασφαλίσει, ότι οι απόφοιτοι είχαν τον κατάλληλο χρόνο να αφομοιώσουν όλες τις αρχές που έμαθαν στα μαθήματα και επειδή χρειάζεται να αξιολογηθεί και να μπορέσει να υπάρξει ο ανάλογος χρόνος για να αποκαλυφθεί η απάντηση σε οποιαδήποτε ανάλυση ωριαίας έχει πραγματοποιηθεί.

Υπάρχουν τρία στάδια σε αυτό το επίπεδο, το οποίο ουσιαστικά απαιτεί την επιτυχή υποβολή τριών χαρτών, με διαφορετικά θέματα μεταξύ τους, με την ανάλυσή τους. Κάθε ανάλυση υποβάλλεται χωριστά, επομένως είναι δυνατή η μετάβαση στο στάδιο 2 μόνο εφόσον η πρώτη ανάλυση που υποβxλήθηκε για το πρώτο στάδιο θεωρείται αποδεκτή. Για να κριθεί μια υποβολή επιτυχημένη, πρέπει να αξιολογηθεί ως «επαγγελματικού προτύπου», που σημαίνει ότι πρέπει να πληροί τα ακόλουθα βασικά κριτήρια:

 • Η συνολική ανάλυση του χάρτη πρέπει να διαβάζεται άνετα και να παρουσιάζει μια φυσική ροή στην περιγραφή του προβλήματος και την εναλλαγή μεταξύ της αναγνώρισης των σημειοδοτών, των λεπτομερειών της ανάλυσης και της εξήγησης του τρόπου με το οποίο το θέμα ολοκληρώθηκε ή επιλύθηκε.
 • Αρχές και κατανόηση των οίκων
 • Η ανάλυση πρέπει να επιδεικνύει καλά καθιερωμένες αρχές της ωριαίας αστρολογίας (όπως διδάσκονται στο πρόγραμμα σπουδών της πιστοποίησης STA). Θέλουμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο χάρτης θα αξιολογείται λογικά, με τα κύρια σημεία της ερμηνείας να δείχνουν να έχουν καλή αντιστοιχία με τις βασικές αρχές της ωριαίας. Θα αναζητήσουμε επίσης την κατάλληλη διάκριση μεταξύ σημείων στο χάρτη, που ενεργούν ως βασικοί παράγοντες στην ανάλυση, με λιγότερη προσοχή σε περιφερειακές λεπτομέρειες ή πλανήτες/σημεία του χάρτη που δεν είναι τόσο σημαντικά ή ουσιαστικά στον αντίκτυπό τους πάνω στο θέμα που ρωτήθηκε.
 • Η ανάλυση πρέπει να επιδεικνύει μια σοφή και ηθική προσέγγιση στο ζήτημα που τίθεται, και να δείχνει την κατάλληλη ευαισθησία στις συναισθηματικές ανάγκες του ερωτώντα.
 • Η ανάλυση πρέπει να είναι απαλλαγμένη από αστρονομικά λάθη ή προφανή αστρολογικά λάθη (όπως ο προσδιορισμός ενός λανθασμένου πλανήτη ως κυβερνήτη ενός οίκου ή η περιγραφή μιας όψης ως τετράγωνο, όταν είναι στην πραγματικότητα ένα τρίγωνο).
 • Η ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει αναφορές σε υποσημειώσεις στη σελίδα/πηγές κειμένου οποιουδήποτε παραδοσιακού αποσπάσματος που περιλαμβάνεται ή οποιοδήποτε σύγχρονο αστρολογικό έργο συμβουλευτείτε· ή σε οποιοδήποτε σημείο της ανάλυσης, που μπορεί να θεωρηθεί ασυνήθιστο, αμφιλεγόμενο ή χρειάζονται πρόσθετες εξηγήσεις.

Οι αναλύσεις πρέπει - φυσικά - να αποδεικνύουν στην πράξη την προσωπική χρήση της ωριαίας από τον αιτούντα και να είναι απαλλαγμένες από λογοκλοπή ή ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν θα επιτρέπεται πάνω από μία ανάλυση χάρτη, όπου έχει τεθεί μια προσωπική ερώτηση, κατά την οποία ο αστρολόγος έκανε για δικό του όφελος (και έτσι γίνεται τόσο ο ερωτών όσο και ο αστρολόγος σε αυτόν το χάρτη).

Οφέλη για να πραγματοποιήσει κάποιος αυτήν την Πτυχιακή

Η Πτυχιακή Προχωρημένου Επιπέδου Ωριαίας Αστρολογίας από τη σχολή STA πραγματοποιείται ως ένα προσωπικό, έναν προς έναν σύστημα καθοδήγησης και αξιολόγησης. (Οι μαθητές θα συνεργαστούν με περισσότερους από έναν δασκάλους, αλλά σε όλα τα στάδια οι καθηγητές ασχολούνται με την προσωπική, άμεση αλληλογραφία, για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση αναλύσεων, που θα εξελιχθούν σε παραδείγματα κατάλληλα για παρουσίαση). Συνεπώς, η διαδικασία συμμετοχής στην Πτυχιακή αυτή θα ακονίσει και θα βελτιώσει την ικανότητα σύνταξης αναλύσεων σε επαγγελματικό πρότυπο, ενώ θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη που απαιτείται για την υποβολή εργασιών ωριαίας για δημοσίευση σε διάφορες μορφές. Η σχολή STA θα προσπαθήσει επίσης να βρει στους φοιτητές της Πτυχιακής κατάλληλες ευκαιρίες δημοσίευσης τέτοιων εργασιών.

Η ευθύνη των καθηγητών σε αυτό το μάθημα είναι να διασφαλίσουν ότι οι μαθητές:

 • δεν θα χάσουν κανένα χρήσιμο ή σχετικό σημείο ερμηνείας στη διαμόρφωση των αναλύσεών τους.
 • θα μάθουν πώς να διατηρήσουν τη γραπτή αφήγησή τους συνοπτική, ενημερωτική και ενδιαφέρουσα στρέφοντας την προσοχή στα σωστά σημεία.
 • θα αναφέρουν κατάλληλα οποιοδήποτε αμφιλεγόμενο ή ιδιαίτερα σημαντικό σημείο και θα επισημάνουν λόγω διάκρισης σε οποιαδήποτε συμβολική ερμηνεία που μπορεί να είναι καινοτόμα, πρωτότυπη ή δημιουργική (για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη χρήση του συμβολισμού που μπορεί να φαίνεται αρμόδια και κατάλληλη στο πλαίσιο αυτού του χάρτη, παρόλο που δεν αποτελεί μέρος της κοινώς αποδεκτής παράδοσης της ωριαίας).
 • να αποκτήσουν ευκαιρίες για αυξημένη έκθεση της ικανότητάς τους στην ωριαία.

Παρακαλώ σημειώστε: παρά την έμφαση που δίνεται στις καλογραμμένες αναλύσεις, η προσοχή μας δίνεται στην καλή, σταθερή, ενδιαφέρουσα αστρολογία. Δεν περιμένουμε ειδική γραμματική ή την αφηγηματική ικανότητα ενός μυθιστοριογράφου! Οι περισσότερες αναλύσεις ωριαίας γίνονται ωφέλιμες, όταν εφαρμόζεται η αρχή «κρατήστε την απλή και ξεκάθαρη». Θα είναι μέρος της αποστολής της σχολής να βοηθήσει τους μαθητές να βρουν τη φωνή τους και να εκφραστούν αποτελεσματικά.

Οφέλη μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Πτυχιακής:

 • Οι απόφοιτοι λαμβάνουν την STA - Πτυχιακή Προχωρημένου Επιπέδου Ωριαίας Αστρολογίας για να επαληθεύσουν, ότι η χρήση της ωριαίας έχει αξιολογηθεί προσωπικά και αντικειμενικά και ότι έχουν επιδείξει καλή γνώση της θεωρίας και της ικανότητας στην πράξη, έτσι ώστε το συμβούλιο της σχολής STA ευχαρίστως να προτείνει τις υπηρεσίες τους σε άτομα που χρειάζονται συμβουλές μέσω της ωριαίας.
 • Οι απόφοιτοι θα έχουν το δικαίωμα να διαφημίζουν την εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησής μας χρησιμοποιώντας τα αρχικά STA DipH (School of Traditional Astrology Diploma in Horary) για την προώθηση των αστρολογικών τους υπηρεσιών.
 • Τα ονόματα όλων των κατόχων της Πτυχιακής θα εγγραφούν σε ένα δημόσιο αρχείο των ικανών σπουδαστών που πληρούν τις προϋποθέσεις.
 • Οι απόφοιτοι γίνονται αποδεκτοί για την είσοδό τους στον κατάλογο της STA των εγκεκριμένων και επαληθευμένων συμβούλων της ωριαίας, ο οποίος προωθεί τις υπηρεσίες ωριαίας στο κοινό. (Υπάρχει μια εφάπαξ χρέωση για την αρχική συμπερίληψη της διαφημιστικής αυτής εγγραφής σε αυτόν τον κατάλογο, η οποία δεν έχει ακόμη καθοριστεί).
 • Οι απόφοιτοι πληρούν τις προϋποθέσεις για πλήρη συμμετοχή στο APAI: Association of Professional Astrologers International. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτόν τον οργανισμό διατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.professionalastrologers.co.uk.
 • Οι απόφοιτοι αποκτούν πρόσβαση σε επιπλέον πηγές της STA, όπως ενότητες του Masters Level Horary Course που έχουν σχεδιαστεί για φοιτητές που θέλουν να μελετήσουν σε βάθος παραδοσιακές ή ιστορικές θεωρητικές αρχές της ωριαίας. (Αυτή η εγκατάσταση δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμη, αλλά τα στοιχεία της θα πρέπει να είναι διαθέσιμα το 2022).
 • Οι απόφοιτοι θα μπορούν να επωφεληθούν από συνεχείς υπηρεσίες μειωμένου κόστους από καθηγητές της STA, που υποστηρίζουν την προώθηση της δικής τους επαγγελματικής πρακτικής.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η πιστοποίηση για αυτό το επίπεδο απαιτεί τρεις επιτυχείς υποβολές των αναλύσεων ωριαίας του αιτούντος. Κάθε υποβολή υποβάλλεται σε διαδικασία ανάλυσης δύο βημάτων, στην οποία ο αιτών αλληλεπιδρά προσωπικά με δύο διαφορετικούς καθηγητές. Σε κάθε αίτηση, η διευθύντρια των μαθημάτων Deborah Houlding θα είναι ένας από τους δύο δασκάλους που αξιολογούν και παρέχουν σχόλια σχετικά με την υποβληθείσα εργασία.

Το πρώτο βήμα απαιτεί από τον αιτούντα να υποβάλει έναν ωριαία χάρτη και μια ανάλυση σε ένα έγγραφο του Word, γραμμένο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παρέχεται από τη σχολή ένας οδηγός συγγραφής και διάταξης, που θα βοηθήσει τις υποβολές κατά την εγγραφή, ο οποίος περιλαμβάνει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο κατάστρωσης του χάρτη και τον τρόπο συμπερίληψης μιας εικόνας του στη γραπτή ανάλυση. Αυτό αξιολογείται από τον δάσκαλο του πρώτου βήματος, ο οποίος ελέγχει την υποβολή και επικοινωνεί προσωπικά (είτε μέσω email, είτε με συζήτηση Zoom) για να εντοπίσει τυχόν ελαττώματα, αντιφάσεις σχετικά με καθιερωμένα τεχνικά σημεία ή αδυναμίες στην ανάλυση. Σε αυτό το στάδιο είναι πιθανό να γίνουν προτάσεις για να δοθούν διάφορες ιδέες για βελτίωση. Εάν κάτι τέτοιο είναι εφικτό, ο αιτών θα πρέπει να εξετάσει τα σχόλια που παρέχονται και να ενσωματώσει τυχόν σημεία στα οποία συμφωνεί και στη συνέχεια να υποβάλει εκ νέου την αναθεωρημένη ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων που κρίνονται αναγκαίες. Με την προϋπόθεση ότι ο πρώτος δάσκαλος θεωρεί την υποβολή αποδεκτή σε αυτό το στάδιο, στη συνέχεια προωθείται στον επόμενο καθηγητή για να υποβληθεί σε δεύτερη ανεξάρτητη κριτική.

Στο δεύτερο βήμα, ο δεύτερος καθηγητής μπορεί επίσης να κάνει πρόσθετες προτάσεις για βελτίωση και να υποδείξει πολύτιμα σημεία στην αξιολόγησή του. Υπό την προϋπόθεση ότι και οι δύο καθηγητές θεωρούν την αίτηση αποδεκτή, θα θεωρείται ως υποψήφια υποβολή σε αυτό το στάδιο.

Εάν μια υποβολή δεν γίνει αποδεκτή, ο αιτών λαμβάνει πλήρη αξιολόγηση σχετικά με τα όσα δεν υπήρχαν στην ανάλυση, με σημαντικές συμβουλές σχετικά με το πώς να ακονιστεί η ικανότητα ανάλυσης ή σύνταξης τέτοιων αναλύσεων.

Μέσω των λεπτομερειών της προσωπικής αλληλογραφίας εμφανίζονται τα στοιχεία διδασκαλίας αυτού του επιπέδου. Υπάρχει συνεχής προσοχή στην εξεύρεση τρόπων για να βοηθήσει η σχολή τον αστρολόγο να βελτιώσει την ευκολία και τη ροή της ερμηνείας του χάρτη, και εκθέτονται τα σημεία της αστρολογικής τέχνης που έρχονται στην επιφάνεια και αξιολογούνται κατά τη συζήτηση, αλλά πάντοτε στο πλαίσιο του τρόπου εφαρμογής των αρχών από την προσωπική κρίση του αστρολόγου που είναι υπό εξέταση.

Κόστος & Εγγραφή

Το πλήρες βασικό κόστος του προγράμματος της Πτυχιακής είναι 570 €.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα κοστίζει 260 €: αυτό περιλαμβάνει ένα μη επιστρεπτέο τέλος εγγραφής 110 €, συν το κόστος της αξιολόγησης της πρώτης υποβληθήσας ωραίας (150 €). Η πληρωμή για τις ακόλουθες δύο υποβολές (150 € η κάθε μία) πραγματοποιείται κατά τη στιγμή της υποβολής. Το αρχικό τέλος εγγραφής περιλαμβάνει το κόστος προετοιμασίας και παράδοσης του πιστοποιητικού της Πτυχιακής.

Όσον αφορά το κόστος, αναλογιστείτε τα παρακάτω:

 • Εάν μια υποβολή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι πιθανό η σχολή STA να δώσει στον αιτούντα κάποια πληρωμή για να παρουσιάσει αυτή την ανάλυση στους μαθητές της σχολής (ως εκ τούτου, ένα μέρος του κόστους της εκπαίδευσης μπορεί ουσιαστικά να γίνει απόσβεση).
 • Εάν κάποια υποβολή δεν πληροί τα προκριματικά μας πρότυπα, το ποσό αξιολόγησης δεν επιστρέφεται για αυτήν την υποβολή. Όλες οι υποβολές περνούν από το ίδιο επίπεδο αξιολόγησης, ανεξάρτητα από το αν η υποβολή γίνεται αποδεκτή ως κατάλληλη ή όχι. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι απαραίτητο να επαναλάβετε την καταβολή της αμοιβής των 150 € για να υποβάλετε μια άλλη ωριαία για αυτό το στάδιο αξιολόγησης (ως εκ τούτου, το συνολικό κόστος της εκπαίδευσης σε αυτό το πρόγραμμα θα αυξηθεί εάν ένας υποψήφιος υποβάλει αναλύσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια των προϋποθέσεων που έχουν αναφερθεί).

Για να κάνετε την εγγραφή σας στην Πτυχιακή Προχωρημένου Επιπέδου Ωριαίας Αστρολογίας στείλτε μήνυμα σας παρακαλώ στο bill@sta.co

Περαιτέρω επαγγελματική βοήθεια

Ως μέρος της δέσμευσής μας για τους φοιτητές της Πτυχιακής Προχωρημένου Επιπέδου Ωριαίας Αστρολογίας, προσφέρουμε συνεχή υποστήριξη καθοδήγησης σε μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων σε μειωμένες τιμές. Αυτά κυμαίνονται από προσωπικά δίδακτρα ωριαίας ή άλλων αστρολογικών αρχών, έως και κάθε είδους τρόπους με τους οποίους οι έμπειροι καθηγητές και οι ειδικοί της σχολής STA να μπορούν να βοηθήσουν τους αστρολόγους να προωθήσουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους επαγγελματικά. Το κόστος της προσωπικής καθοδήγησης προσφέρεται στην χαμηλότερη τιμή μας (60 € την ώρα ή 54 € την ώρα, εάν αγοραστούν εκ των προτέρων 5 συνεδρίες καθοδήγησης).

Παραδείγματα άλλων υπηρεσιών που μπορεί η σχολή να παρέχει, πέρα από την καθοδήγηση των αστρολογικών αρχών περιλαμβάνουν:

 • Επεξεργασία ή κριτική βιβλίων, αναρτήσεων ιστολογίου, διαφημιστικού κειμένου ή άρθρων πριν από την υποβολή σε περιοδικά, ιστολόγια ή άλλους εξωτερικούς εκδότες
 • Ελκυστική στοιχειοθέτηση κειμένου ή κομψές παρουσιάσεις χαρτών (συμπεριλαμβανομένων χαρτών μέσω υπολογιστή και όμορφων χειροποίητων χαρτών)
 • Παροχή επισκόπησης και αξιολόγησης υλικού για διαδικτυακά σεμινάρια ή παρουσιάσεις σε συνέδρια
 • Δημιουργία ή βοήθεια στην παραγωγή παρουσιάσεων PowerPoint
 • Βοήθεια με το επαγγελματικό μάρκετινγκ/οικονομικό σχεδιασμό για τη δημιουργία μιας αστρολογικής επιχείρησης
 • Βοήθεια με το σχεδιασμό ιστοσελίδων ή τη δημιουργία έντυπου διαφημιστικού υλικού

Αυτές οι υπηρεσίες κοστίζουν ανάλογα την περίπτωση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του εκάστοτε έργου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, στείλτε email με πληροφορίες σχετικά με αυτό που θέλετε να κάνετε στο info@vasiliostakos.gr.

Πολιτική μαθημάτων, όροι και απαιτήσεις

Απαραίτητο να διαβαστεί από όσους επιθυμούν την υποβολή της Πτυχιακής τους.

1. Δεν υπάρχει αυστηρή προθεσμία για την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος. Οι μαθητές είναι γενικά ελεύθεροι να περάσουν από τα στάδια αξιολόγησης όταν αισθάνονται άνετα, ακολουθώντας τον δικό τους ρυθμό. Υπάρχουν όμως όρια: οι μαθητές θα αποκλείονται από το πρόγραμμα εάν βρίσκονται σε αυτό για περισσότερα από τρία χρόνια και έχουν αποτύχει να υποβάλλουν κάποια αξιολόγηση για περισσότερο από ένα έτος.

2. Οι τιμές που έχουν οριστεί ισχύουν για το 2021 και δεν θα αλλάξουν για τους εγγεγραμμένους φοιτητές για 12 μήνες μετά την εγγραφή τους. Εάν αργότερα θεωρηθεί απαραίτητη η αύξηση της τιμής, θα ισχύει και για όσους έχουν ήδη εγγραφεί σε αυτό το πρόγραμμα, μόνο για τις αναλύσεις που έχουν ακόμη υποβάλει μετά από αυτήν την περίοδο 12 μηνών.

3. Οι μαθητές πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια, που ζητούνται από τον οδηγό συγγραφής και διάταξης. Αυτό είναι ένα έγγραφο, που βοηθάει στο να διασφαλίσει, ότι η εργασία παρουσιάζεται σε επαγγελματικό τρόπο, ενώ είναι προσαρμοσμένη στις προσωπικές προτιμήσεις της ωριαίας ανάλυσης. Για παράδειγμα, εάν ένας υποψήφιος προτιμά να χρησιμοποιήσει τα αιγυπτιακά όρια και όχι τα Πτολεμαϊκά όρια ή χρησιμοποιήσει ένα εναλλακτικό σύστημα διαίρεσης τεταρτημορίων από το Regiomontanus, αυτό είναι αποδεκτό (απλώς πρέπει να το γνωρίζουμε).

4. Οι απόφοιτοι που πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να συμφωνήσουν ότι το όνομά τους (όπως αναγράφεται στην Πιστοποίηση της Πτυχιακής) θα αναγράφεται δημόσια στον ιστότοπο της STA και του Βασίλειου Τάκου, ως δημόσια καταγραφή της σχολής, που θα δηλώνει ποιος έχει και ποιος δεν έχει τα επίσημα προσόντα σε αυτό το προχωρημένο επίπεδο. Δυστυχώς, η σχολή αντιμετώπισε στο παρελθόν μερικά περιστατικά αστρολόγων που ισχυρίστηκαν ότι εκπαιδεύτηκαν από τη σχολή STA, όταν δεν έχουν σπουδάσει ποτέ μαζί μας, οπότε αυτή η δημόσια καταγραφή προστατεύει τα συμφέροντα κάθε νόμιμου κατόχου αυτής της Πτυχιακής. Εάν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα αυτό δίχως να συμφωνεί με αυτήν την προϋπόθεση, πρέπει να στείλει email στον διαχειριστή του μαθήματος πριν από την εγγραφή.

5. Το κόστος εγγραφής δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Το κόστος κάθε μεμονωμένης υποβολής (για κάποια ανάλυση) μπορεί να επιστραφεί εφόσον κάποιος καθηγητής δεν έχει προλάβει να την εξετάσει. Μετά την έναρξη της εξέτασης, η επιστροφή του κόστους της μεμονομώνης υποβολής καθίσταται μη επιστρέψιμη.

6. Οι εκπαιδευτικές αποφάσεις είναι οριστικές. Η σχολή εγγυάται τη δίκαιη αντιμετώπιση στη διαδικασία αξιολόγησης και εφαρμόζει πολιτικές για την εξάλειψη κάθε προοπτικής εύνοιας ή άνισων συγκρίσεων. Σε καταστάσεις όπου μια υποβολή δεν είναι επιτυχής, μόλις υποβληθούν σχόλια με τους λόγους αποτυχίας της εν λόγω υποβολής, η εργασία εκμάθησης ολοκληρώνεται και δεν θα υπάρχει περαιτέρω αλληλογραφία σχετικά με τις λεπτομέρειες του χάρτη που δεν εγκρίθηκε.

7. Ένας από τους βασικούς στόχους αυτού του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει την ανάπτυξη του αιτούντος σε επαγγελματική πρακτική. Έτσι αναμένεται η επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά από κάθε άποψη. Η σχολή διατηρεί το δικαίωμα απομάκρυνσης των υποψηφίων από το πρόγραμμα και το οποίο δικαίωμα βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των καθηγητών, εάν κάτι σχετικά με την αλληλογραφία τους στο μάθημα ή τη δημόσια συμπεριφορά τους στο μάθημα θεωρηθεί ασέβεια ή δεν φέρει τον απαιτούμενο σεβασμό στη μελέτη της αστρολογίας.

8. Αυτό είναι ένα πολύ προσωπικό πρόγραμμα δεξιότητας, οπότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιμένουν από κάθε καθηγητή να διαρκέσει έως και δύο εβδομάδες μέχρι να προσφέρει τον οποιονδήποτε σχολιασμό για μια υποβολή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να διαρκέσει λίγο περισσότερο από αυτό, αλλά εάν συμβεί αυτό, ο αιτών θα ενημερωθεί για την αιτία καθυστέρησης και θα οριστεί ρεαλιστικά η ημερομηνία αποστολής της αξιολόγησης της εργασίας τους.

9. Όλα τα στοιχεία της αλληλογραφίας πρέπει να αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και από τις δύο πλευρές: η σχολή STA δεν θα κοινοποιήσει καμία ιδιωτική αλληλογραφία και ο αιτών συναινεί, ότι οποιαδήποτε αλληλογραφία που του αποστέλλεται θα αντιμετωπίζεται ως απόρρητη και δεν θα κοινοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο, σε οποιονδήποτε άλλο μαθητή ή άλλο μέλος ή στο κοινό.

10. Οι υποψήφιοι κατανοούν ότι η Deborah Houlding θα παίξει ρόλο στην αξιολόγηση κάθε υποβολής. Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να ζητήσουν έναν άλλον συγκεκριμένο καθηγητή για να αξιολογήσει την εργασία τους, αλλά μπορούν να ζητήσουν μόνο έναν συγκεκριμένο καθηγητή και μόνο μία φορά, για μία υποβολή και δεν θα μπορούν να ζητήσουν αυτόν τον συγκεκριμένο καθηγητή δύο φορές. Η σχολή STA θα έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει τους μαθητές που επιθυμούν να λάβουν αξιολόγηση από διαφορετικούς καθηγητές, αλλά η απόφαση σχετικά με την επιλογών των καθηγητών που θα αξιολογήσουν το έργο είναι εξ ολοκλήρου στη διακριτική ευχέρεια της σχολής STA.