Το επόμενο τμήμα των μαθημάτων της Ωριαίας Αστρολογίας από τη σχολή STA ξεκινάει στις 21 Ιουνίου 2025 με τις εγγραφές να έχουν ξεκινήσει ήδη. Εγγραφείτε τώρα, ώστε να διασφαλίσετε μία θέση.

Όροι και Προϋποθέσεις

1. Είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι στα ζητήματα απορρήτου των πελατών και των μαθητών της ιστοσελίδας μας. Πιστεύουμε ότι η προστασία των δικαιωμάτων απορρήτου σας είναι μία από τις σημαντικότερες ευθύνες μας.

2. Απόκτηση πληροφοριών. Δεν λαμβάνουμε περισσότερες πληροφορίες για εσάς από ό, τι παρέχετε εσείς οι ίδιοι για τις αστρολογικές υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή την παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου ή εκπαιδευτικού προγράμματος. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το όνομά σας, η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος γέννησής σας, που παρέχετε σε έναν αστρολόγο, αποτελούν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες που έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε. Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν πωλούνται ποτέ ή αποκαλύπτονται εθελοντικά για οποιονδήποτε λόγο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή σας.

3. Μέτρα ασφαλείας. Η καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων σας υπόκειται σε αυστηρούς διαδικαστικούς και τεχνολογικούς ελέγχους.

4. Γνωστοποίηση σε τρίτα μέρη. Δεν αποκαλύπτουμε πληροφορίες ενός πελάτη ή μαθητή σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο. Θα παρέχουμε ατομικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με τους καταναλωτές σε τρίτα μέρη μόνο, εάν είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε κατόπιν εντολής, γραπτή άδεια του πελάτη ή μαθητή ή είναι νομικά απαραίτητο να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας με ασφαλή μέσα. Θα ειδοποιηθείτε γραπτώς εάν τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να ζητηθούν από οποιονδήποτε τρίτο.

5. Απόρρητο και οι συνεργάτες μας. Η οποιαδήποτε πληρωμή στην ιστοσελίδα vasiliostakos.gr από τους πελάτες/μαθητές, πραγματοποιείται μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, με τα οποία συνεργάζεται η ιστοσελίδα, και γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε ασφαλές ψηφιακό περιβάλλλον του συγκεκριμενου πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο θα μεταβείτε για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η ιστοσελίδα δεν αποθηκεύει κανένα ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο των χρεωστικών/πιστωτικών καρτών που θα χρησιμοποιηθούν από πλευράς των πελατών/μαθητών.

6. Επιβεβαιωμένο ραντεβού. Για να θεωρηθεί έγκυρη η επιλογή/αγορά οποιαδήποτε αστρολογικής υπηρεσίας είναι απαραίτητο η καταβολή της ηλεκτρονικής πληρωμής να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν το καθορισμένο ραντεβού. Σε περίπτωση που η καταβολή δεν έχει πραγματοποιηθεί εγκαίρως πριν την προκαθορισμένη ημερομήνια της διαδικτυακής συνάντησης (συνεδρία, ενημέρωση μέσω email, κ.α) θεωρείται άκυρη.

7. Επαναπρογραμματισμός / Επιστροφές χρημάτων. Μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε το επιβεβαιωμένο ραντεβού σας χωρίς χρέωση, εφόσον η ενημέρωση γίνει 24 ώρες πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία της διαδικτυακής συνάντησης (συνεδρία, ενημέρωση μέσω email, κ.α.).

8. Δεν θα υπάρξουν επιστροφές χρημάτων που αφορούν συνεδρίες ή απαντήσεις ωριαίας αστρολογίας, οι οποίες έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, είτε με φυσική παρουσία είτε ηλεκτρονικά. Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η προπληρωμή μιας υπηρεσίας και για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμείτε τη συνέχιση της μεταξύ μας συνεργασίας, μπορεί να επέλθει ακύρωση, 24 ώρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού, λαμβάνοντας πλήρη επιστροφή των χρημάτων, τα οποία έχετε καταβάλλει. Εάν η ακύρωση πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών από την προγραμματισμένη συνάντηση, θα παρακρατηθεί ένα ποσοστό 30% του ποσού που έχετε προκαταβάλλει και το οποίο αντιστοιχεί στην απαραίτητη προετοιμασία, επεξεργασία αστρολογικών δεδομένων και γραφημάτων (δέσμευση χρόνου). Ο Βασίλειος Τάκος διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης των χρεώσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για το συγκεκριμένο καταβληθέν ποσό (προμήθεια), όπως αυτό ορίζεται εκ του νόμου, υπέρ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, οποιαδήποτε στιγμή πραγματοποιηθεί η ακύρωση.

9. Πολιτική χωρίς ενημέρωση ή εμφάνιση και επιστροφές χρημάτων. ΔΕΝ πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων, εφόσον ο πελάτης δεν εμφανιστεί, είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω ηλεκτρονικού μέσου κατά την προγραμματισμένη συνάντηση, και ΔΕΝ έχει ενημερώσει αρμοδίως για την απουσία του αυτή.

10. Ερωτήσεις. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της λειτουργίας της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή στο αναγραφόμενο τηλεφωνικό αριθμό που δίνεται στο τέλος κάθε σελίδας.

11. Γλώσσα επικοινωνίας. Οι συνεδρίες και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες (προφορικές ή γραπτές) που αφορούν τις υπηρεσίες αστρολογικής ανάλυσης μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.